English

Poprawa stanu zdrowia pacjenta po udarze niedokrwiennym mózgu, dzięki zastosowaniu komórek macierzystych.